Aktualności }

wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia

Pomoc dla Ukrainy w gminie Tworóg

opublikowano 8 marca 2022

W związku z wojną na Ukrainie władze gminne uruchomiły w Tworogu lokalny punkt dla zbiórki pomocy humanitarnej. Zebrane rzeczy będą potem przekazywane do powiatowego magazynu zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, a następnie do magazynu krajowego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, skąd dary trafią do potrzebujących.

czytaj dalej 

Kolejne opóźnienie w sprawie S11

opublikowano 29 grudnia 2021

Opracowanie projektowe dotyczące planowanej drogi ekspresowej S11, a co za tym idzie harmonogram wyboru przebiegu trasy, opóźnią się o kolejny rok. Sporządzanie dokumentacji technicznej jest na etapie ostatnich poprawek formalnych i ma być gotowe na wiosnę 2022 roku. W połowie 2022 roku ma zostać wskazany preferowany wariant drogi, a jego zatwierdzenie nastąpiłoby w 2023 roku.

czytaj dalej 

Prace projektowe nad S11 trwają, decyzje opóźnione

opublikowano 3 września 2020

Dokumentacja projektowa, mająca stanowić podstawę w procesie wyboru wariantu trasy, ma zostać ukończona na wiosnę przyszłego roku. Wstępny wybór wariantu do realizacji powinien nastąpić przed końcem 2021 roku, a ostateczna decyzja w sprawie przebiegu drogi miałaby zapaść w 2022 roku.

czytaj dalej 

Podsumowanie sytuacji w sprawie S11

opublikowano 13 stycznia 2020

Pod koniec 2019 roku w gminach powiatu tarnogórskiego odbyły się spotkania informacyjne w sprawie budowy drogi S11, na których projektanci z firmy Complex Projekt zaprezentowali szczegółowe i uzupełnione o poprawki rozważane warianty trasy na terenie powiatu.

czytaj dalej 

Protest przeciwko śródleśnej kopalni piasku

opublikowano 9 maja 2019

Mieszkańcy Mikołeski w gminie Tworóg sprzeciwiają się planom powstania kopalni piasku w lesie obok wsi. Realizacja przedsięwzięcia nie tylko uprzykrzyłaby życie ludziom mieszkającym i odwiedzającym to urokliwe miejsce, ale mogłaby też negatywnie wpłynąć na tereny cenne przyrodniczo.

czytaj dalej 

Podsumowanie zbiórki podpisów

opublikowano 27 marca 2019

Stowarzyszenie zakończyło zbiórkę podpisów pod petycją przeciwko czerwonemu wariantowi drogi S11. Pismo wyrażające stanowisko stowarzyszenia wraz z zebranymi podpisami mieszkańców zostało przekazane firmie projektowej oraz generalnej dyrekcji drogowej.

czytaj dalej 

Stanowisko stowarzyszenia w sprawie S11

opublikowano 2 marca 2019

Stowarzyszenie nie akceptuje czerwonego wariantu przebiegu drogi, uznając go za szkodliwy dla naszej wsi i gminy. Rozpoczynamy wśród mieszkańców ziórkę podpisów przeciwko czerwonej wersji trasy. Zebrane podpisy przekażemy projektantom i drogowcom, by ci decydując o sprawach nas dotyczących usłyszeli głos lokalnej społeczności.

czytaj dalej 

Dwa warianty drogi S11 w woj. śląskim

opublikowano 18 lutego 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała mapy z dwoma wariantami drogi, nad którymi pracuje firma projektowa zajmująca się wytyczeniem i analizą możliwych wersji trasy. Pokazane przebiegi mają charakter roboczy i mogą podlegać zmianom w toku dalszych prac prowadzonych przez projektantów.

czytaj dalej 

Powstanie stowarzyszenia

opublikowano 15 lutego 2019

Dnia 22 stycznia 2019 w Kotach odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Zielone Koty”. Tego dnia określono cele stowarzyszenia, przyjęto jego regulamin oraz wybrano władze.

czytaj dalej