Aktualności }

wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia

Dwa warianty drogi S11 w woj. śląskim

opublikowano 18 lutego 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała mapy z dwoma wariantami drogi, nad którymi pracuje firma projektowa zajmująca się wytyczeniem i analizą możliwych wersji trasy. Pokazane przebiegi mają charakter roboczy i mogą podlegać zmianom w toku dalszych prac prowadzonych przez projektantów.

Ilustracja

Proponowany wariant czerwony obiega Tworóg od zachodu, mijając Hanusek i Brynek, a nastepnie wcinając się pomiędzy Koty a przysiółek Wesoła. Wariant niebieski biegnie od wschodu blisko przysiółka Osiek w Boruszowicach, by później okrążyć Nową Wieś i odejść w głąb lasu, dochodząc w okolice Pustej Kuźnicy.

Warianty S11

Warianty S11 w gminie Tworóg

(rys. własny na podstawie materiałów GDDKiA)

Powyższy rysunek ma charakter poglądowy. Oryginalne, szczegółowe schematy są dostępne na stronie Generalnej Dyrekcji, gdzie udostępniono także specjalny formularz, za pomocą którego swoje uwagi w sprawie może składać każdy zainteresowany mieszkaniec. Wypełniony wniosek można wysłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.

Stanowisko stowarzyszenia

Stowarzyszenie nie akceptuje zaprezentowanej wersji czerwonej, niosącej negatywne skutki społeczne i przyrodnicze dla sołectwa Koty – szczegółowe stanowisko w tej sprawie przedstawimy niebawem.

Opinia dotycząca wersji niebieskiej jest kwestią otwartą. Należy odnotować tu fakt znacznej ingerencji w rozległy pas leśny pomiędzy Tworogiem a Bruśkiem. Istnieje potrzeba starannego wytyczenia tego śladu tak, by zminimalizować obszar wycinki drzew, zachować ciągłość najważniejszych dróg leśnych, w tym umożliwić odpowiednią lokalizację przejść dla zwierząt.

Na jakim etapie jest inwestycja?

Obecnie trwa opracowywanie tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przez firmę projektową Complex Projekt z Katowic. Jest to obszerna dokumentacja, która zawierać będzie wytyczenie kilku wariantów trasy oraz analizę każdego z nich pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Ten ostatni aspekt oznacza m.in. przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które mają się odbyć w poszczególnych gminach w ciągu 2019 roku. Kompletne studium ma być gotowe w 2020 roku.

Na podstawie takiej dokumentacji inwestor – czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – dokona wstępnego wyboru (rekomendacji) jednego z przebiegów, dla którego złoży wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Decyzję tą wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dla konkretnego wariantu drogi, tym samym dokonując jego ostatecznego wyboru.

Dla ustalonego już śladu zachodzi później etap tworzenia bardziej szczegółowych projektów oraz uzyskiwania kolejnych wymaganych decyzji administracyjnych, aż w końcu dochodzi do rozpoczęcia prac budowlanych. Ramy czasowe dla całego opisanego tu procesu to horyzont kilku lat. Docelowo S11 ma być dwujezdniową i dwupasmową drogą ekspresową relacji Piekary Śląskie – Poznań – Koszalin, łączącą Śląsk z Pomorzem.

powrót do listy aktualności