Aktualności }

wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia

Podsumowanie sytuacji w sprawie S11

opublikowano 12 stycznia 2020

Pod koniec 2019 roku w gminach powiatu tarnogórskiego odbyły się spotkania informacyjne w sprawie budowy drogi S11, na których projektanci z firmy Complex Projekt zaprezentowali szczegółowe i uzupełnione o poprawki rozważane warianty trasy na terenie powiatu.

Teoretycznie istnieją cztery możliwości przebiegu ekspresówki, jednak w praktyce mamy dwa warianty główne (czerwony i niebieski) oraz dwa poboczne (zielony i różowy). Wersje poboczne nie są odrębnymi tworami, a stanowią jedynie kombinacje różnych fragmentów wersji głównych.

Proponowane przebiegi drogi

Na terenie gminy Tworóg wariant czerwony biegnie od strony zachodniej, w pobliżu kolejno Boruszowic i Hanuska, Brynka i Połomi, Tworoga i Świniowic, oraz Kotów. Natomiast wariant niebieski wiedzie od strony wschodniej i pojawia się w okolicy Boruszowic, Mikołeski oraz Nowej Wsi Tworoskiej.

W okolicy Pustej Kuźnicy oba proponowane ślady łączą się i tutaj kończy się odcinek obejmujący powiat tarnogórski. Węzły wjazdowo-zjazdowe w obydwu przypadkach umieszczono na drodze wojewódzkiej nr 907.

Warianty S11

Warianty S11 dla Tworoga

(rys. własny)

Wariant czerwony wokół Tworoga jest tu równocześnie także wariantem różowym, z kolei niebieski pokrywa się z zielonym. Obydwa główne przebiegi inwestycji nie przewidują wyburzeń budynków i biegną w całości terenem leśnym, w bliższej lub dalszej odległości od terenów zabudowanych.

Mapy szczegółowe

Ciągłość wszystkich istniejących dróg asfaltowych, które przetnie nowa droga ekspresowa, zostanie zachowana poprzez budowę wiaduktów. Wiadukty powstaną też dla najważniejszych gruntowych dróg leśnych. Zaprojektowano także rozmieszczenie mostów i przepustów dla cieków wodnych oraz odpowiednich przejść dla dzikich zwierząt.

Dokładne odległości od zabudowy i lokalizacje poszczególnych obiektów inżynieryjnych można pooglądać na szczegółowych mapach fotograficznych, wykonanych przez firmę projektową. Niżej znajdują się odnośniki dla tych map dla całego odcinka planowanej drogi S11 w województwie śląskim, czyli kolejno dla okolic Tarnowskich Gór, Tworoga oraz Lublińca:

Wybór wariantu w 2021 roku

W najbliższych miesiącach firma projektowa przeprowadzi analizę wszystkich wariantów uwzględniając kryteria techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W ramach opracowanego studium, oprócz oszacowania potencjalnych kosztów oraz trudności inżynieryjnych, zostanie dokonany bilans wniosków pisemnych od mieszkańców, a także powstanie raport o oddziaływaniu każdego z wariantów na przyrodę. Cała dokumentacja ma być gotowa w połowie przyszłego roku.

Na dzisiaj żadna z wersji trasy nie jest preferowana przez inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dopiero na podstawie ukończonego przez firmę projektową studium inwestor dokona wstępnego wyboru przebiegu, poprzez wskazanie wariantu preferowanego w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej, który to proces miałby się rozpocząć pod koniec 2020 roku.

Procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej jest kluczowa dla inwestycji, wtedy bowiem zapadnie ostateczny wybór wariantu do realizacji, a dokona go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydając pozytywną decyzję środowiskową. Decyzja ta jest pozwoleniem na przeprowadzenie przedsięwzięcia tak, by jego realizacja możliwie jak najmniej pogorszyła stan otoczenia, i miałaby ona zapaść w 2021 roku.

powrót do listy aktualności