Aktualności }

wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia

Prace projektowe nad S11 trwają, decyzje opóźnione

opublikowano 1 września 2020

Dokumentacja projektowa, mająca stanowić podstawę w procesie wyboru wariantu trasy, ma zostać ukończona dopiero na wiosnę przyszłego roku. Wstępny wybór wariantu do realizacji powinien nastąpić przed końcem 2021 roku, a ostateczna decyzja w sprawie przebiegu drogi miałaby zapaść w 2022 roku.

Sytuacja obecna

Pierwotnie dokumentacja miała zostać ukończona w 2020 roku, a przebieg drogi zatwierdzony w 2021 roku. Duża liczba wniosków społecznych oraz wyniki inwentaryzacji przyrodniczej sprawiły, że zaistniała potrzeba dokonania zmian w projekcie, co w połączeniu z zawirowaniami związanymi z epidemią koronawirusa przełożyło się na praktycznie roczne opóźnienie w harmonogramie.

Zaproponowane finalnie przebiegi trasy nie ulegną już znacznym korektom w porównaniu z planami obowiązującymi do tej pory, jednak konieczność dokonania nawet małych poprawek znacznie wydłuża czas sporządzenia kompletnej dokumentacji. Studium opracowywane przez firmę projektową zawiera, oprócz wytyczenia możliwych wariantów drogi, także ich analizę pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz społecznym.

Harmonogram decyzji

Na podstawie dokumentacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w 2021 roku dokonać rekomendacji jednego z wariantów w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydając tę decyzję dokona ostatecznego wyboru wariantu, co miałoby nastąpić w 2022 roku. Jako stowarzyszenie monitorujemy sytuację i zamierzamy uczestniczyć w procesie decyzyjnym.

Wyłoniony do realizacji ślad drogi będzie na kolejnym etapie inwestycji uszczegółowiany projektowo tak, by uzyskać stosowne pozwolenie na budowę, która według szacunków miałaby się rozpocząć około 2027 roku.

powrót do listy aktualności