Aktualności }

wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia

Kolejne opóźnienie w sprawie S11

opublikowano 29 grudnia 2021

Opracowanie projektowe dotyczące planowanej drogi ekspresowej S11, a co za tym idzie harmonogram wyboru przebiegu trasy, opóźnią się o kolejny rok. Zbiór dokumentów jest na etapie ostatnich poprawek formalnych i ma być gotowy na wiosnę 2022 roku. W połowie 2022 roku ma zostać wskazany preferowany wariant drogi, a jego zatwierdzenie nastąpiłoby w 2023 roku.

Sporządzenie kompleksowej dokumentacji analityczno-projektowej miało być sfinalizowane w 2020 roku, później termin ukończenia prac przesunięto na 2021 rok, a teraz na 2022 rok. Wybór przebiegu drogi dokonany zostanie dwuetapowo na podstawie wyważenia kryteriów techniczych, ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych.

Inwestor w postaci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarekomenduje jeden z wariantów przebiegu trasy w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowej, a następnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach dokona ostatecznego wyboru wariantu, co umożliwi inwestorowi zawnioskowanie o pozwolenie na budowę do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

powrót do listy aktualności