Stowarzyszenie }

kim jesteśmy i co robimy

O nas

Stowarzyszenie „Zielone Koty” powstało z inicjatywy mieszkańców wsi Koty w gminie Tworóg, w powiecie tarnogórskim, w województwie śląskim. Bezpośrednim impulsem do zorganizowania się jest plan budowy drogi ekspresowej S11, mającej przebiegać m.in. przez teren gminy Tworóg i sołectwa Koty.

Rozumiejąc argumenty przemawiające za korzyściami wynikającymi z tej inwestycji, nie można pominąć negatywnych skutków dla obszarów, przez które droga ma przebiegać. Będąc traktem o parametrach autostradowych przedsięwzięcie to nieodwracalnie zmieni krajobraz Lasów Tarnogórsko-Lublinieckich i tutejszych miejscowości.

Uważamy, że piękno środowiska naturalnego jest największą wartością Kotów i chcemy, by tak pozostało. Powodowani troską o dobrostan lokalnej społeczności oraz przyrody postanowiliśmy zawiązać stowarzyszenie, tak aby nie tylko przyglądać się decyzjom podejmowanym w sprawach nas dotyczących, ale także starać się na te decyzje wpływać.

Cel

Naszym celem jest zachowanie środowiska naturalnego otaczającego Koty w jak najlepszym stanie, żeby mogło ono służyć dalej zarówno mieszkańcom i ich zdrowotności, jak i tutejszym zwierzętom i roślinom mającym w dzisiejszych czasach coraz to mniej przestrzeni do życia.

Będziemy działać na rzecz takiego poprowadzenie drogi S11, by jej przebieg jak najmniej oddziaływał negatywnie na nasze sołectwo oraz okolicę. Chcemy to czynić poprzez konstruktywny dialog z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację omawianej inwestycji, reprezentując interesy mieszkańców Kotów.

Zarząd

Prezes – Aleksandra Wawrzak
Członek zarządu – Olena Celuchowska-Rawecka
Członek zarządu – Krzysztof Brolik